Søk lån med en medsøker

Bankene som tilbyr denne formen for finansiering har naturligvis forskjellige krav som stilles til de som søker, og det er derfor et aldri så lite nåløye som må passeres før pengene er på kontoen. Disse kravene går på alt fra alderen til den som søker, hvilken inntekt søkeren har samt betalingsanmerkninger/betalingshistorikk.

Disse kravene kan føre til at enkelte kan ha problemer med å få en søknad innvilget, men det finnes andre muligheter man kan benytte seg av: å søke om forbrukslån med medsøker.

I en situasjon som dette, hvor en person stiller som medsøker, vil man derfor kunne oppfylle de forskjellige kravene som bankene måtte ha, og dermed være kvalifisert for et forbrukslån uten sikkerhet.

Hva er fordelene?

Fordelene kommer spesielt godt til syne i de tilfellene hvor det er snakk om å låne høye beløp ettersom disse er vanskeligere å få godkjent. Hvis man er to som søker, altså en hovedsøker og en medsøker, blir den samlede inntekten som presenteres banken naturlig nok høyere. Dette fører til at kravet om inntekt kan oppfylles og at banken i tillegg vil ha en større sikkerhet for de pengene som lånes ut.

En større trygghet for banken vil derfor kunne betyr lavere renter på lånet, noe som igjen vil innebære at man kan spare betydelige beløp.

Å legge til en medsøker gjør du direkte i søknadsskjemaet vårt. Alt gjøres på samme måte, men man krysser av for at man har en medsøker. Deretter fyller man ut nødvendig informasjon om denne (inntekt, alder, bosted etc.), før søknaden sendes inn på vanlig måte.

Medsøkers ansvar

Som medsøker på et forbrukslån må man være klar over at man er solidarisk ansvarlig for at låneforpliktelsene overholdes. Kort og godt betyr det at om hovedsøker ikke betaler renter og avdrag vil banken ha muligheten til å rette krav også mot medsøkeren.

Som hovedsøker må man derfor informere om dette til den man ønsker å søke lån sammen med, samt at begge parter leser lånebetingelsene fra banken nøye før papirene underskrives.

Finnes det ulemper?

Ulempene med å låne penger på denne måten tilfaller i stor grad medsøkeren, ettersom den står solidarisk ansvarlig for lånet sammen med hovedsøkeren. Som medsøker må man derfor ta stilling til om dette er en risiko man er villig til å ta samt om man stoler på at hovedsøker ikke misligholder lånet. Hvis hovedsøker ikke holder forpliktelsene sine vil en eventuell betalingsanmerkning også følge medsøkeren, og det er derfor viktig at risikoen vurderes nøye.

Du kan søke om forbrukslån med medsøker hos Lånemegleren.