For at man skal kunne nyte godt av de lave rentene må man stille sikkerhet i egen bolig eller hytte. Ettersom det er en type forbrukslån har du derfor full frihet til å bruke pengene på akkurat dét du måtte ønske.

Et flexilån gir deg altså en mulighet til å få tilgang til de pengene du har spart opp i boligen din og følgelig større økonomisk frihet. Du får dermed muligheten til å gjøre akkurat det du vil akkurat når du vil. Hvis deler av boliglånet ditt er nedbetalt kan du derfor skaffe deg et flexilån med sikkerhet i boligen – og da får du altså et lån som du kan bruke til alt mulig.

Normalt sett opererer man med en låneramme som ligger på 60-70% av boligverdien, men dette vil avhenge noe av hvilken bank det er snakk om. Du kan hele tiden benytte deg av pengene innenfor lånerammen uten at du behøver å søke om et nytt lån når du trenger penger. Og vi gjentar: pengene kan du bruke til det du måtte ønske.

Hvilken rente man opererer med vil også variere fra bank til bank, men mange tilbyr faktisk samme rente som på boliglånet og da sier det seg selv at dette er en gunstig ordning.

At du i tillegg kan overføre pengene til din private bankkonto via nettbanken gjør naturligvis at denne formen for finansiering er ettertraktet.