Men selv om vi er klar over at det kan være et godt økonomisk trekk å benytte seg av slike lån, ligger vi fortsatt langt bak både Sverige og Danmark i omfanget av slike lån.

Når du har et fastrentelån innebærer det at du har bundet renten på lånet til en fast rentesats over en gitt tidsperiode. Hvor lang denne perioden er vil variere, men jo lenger man binder renten jo høyere rentesats vil man få. Normalt sett kan man binde renten i 3, 5 eller 10 år. Et godt eksempel på et fastrente-tilbud på et boliglån kan være en effektiv rente på 2,5%, 2,9% og 3,5% for henholdsvis 3 år, 5 år og 10 år.

Som vi har nevnt så er det mange fordeler knyttet til det å ha et fastrente lån, og spesielt hvis man har et stort lån i banken og det er turbulente økonomiske tider. Husk på at renten i slike tider fort kan endre seg, og da like gjerne bli høyere som lavere. Har du bundet renten din og den flytende renten stiger kan du dermed lene deg tilbake og slappe helt av uten å bekymre deg over din personlige økonomi.

Har du fastrente på lånet ditt har du derfor full forutsigbarhet i forhold til hvor mye du skal betale hver måned og dermed sikre deg mot en renteøkning som i aller høyeste grad kan bli ubehagelig for økonomien din.

En annen fordel med å binde renten på lånet ditt er at du selv kan bestemme hvor stor del av lånet du vil ha fastrente på – du trenger med andre ord ikke å binde opp hele lånet ditt til fastrentetilbudet. Du kan for eksempel ha en fastrente på 80% av lånet ditt mens de resterende 20% har flytende rente.