Hvor mye koster et lån?

lanekalkulator

Når man skal finne ut hvor mye et lån egentlig koster er det noen viktige faktorer som man må ta utgangspunkt i, men det er ikke så vanskelig som man kanskje skulle tro.

Vi starter med først å kikke litt på det som kalles for den nominelle renten. Den nominelle renten angir hvor mange kroner du skal betale i renter på det lånebeløpet du har fått innvilget. Hvis du for eksempel har et lån på 200.000 kroner med en nominell rente på 8% så vil dette innebære 16.000 kroner i renter i året.

Denne renten gir imidlertid ikke det hele og korrekte bildet av hvor mye et lån koster, og i tillegg til rentekostnadene kommer det også termingebyrer – altså et gebyr som du må betale for hver termin – samt andre kostnader.

Kort fortalt vil den nominelle renten derfor ikke være egnet som et utgangspunkt for sammenligning mellom flere forskjellige lån. Det er også andre faktorer som vi må ta hensyn til, og blant annet vil det nevnte termingebyret spille en rolle her. Antallet nedbetalingsterminer og øvrige gebyrer som tilkommer vil i tillegg ha innvirkning på den totale kostnaden.

Den effektive renten vil på bakgrunn av dette derfor være den beste måten å sammenligne lån på og finne ut hvilket som er det billigste alternativet. Effektiv rente vil enkelt og greit fortelle hva lånet koster i en tenkt situasjon hvor du betaler alle lånekostnadene i form av en årlig etterskuddsvis rente. Denne renten inkluderer derfor alle de kostnadene som kommer i forbindelse med det å eie et lån.

Der inngår derfor både nominell rente, etableringskostnader, depotgebyr, termingebyr og øvrige kostnader som måtte tilkomme. Tinglysningskostnaden er imidlertid ikke tatt med i den effektive renten.

Den klare fordelen med å forholde seg til den effektive renten er derfor at du har muligheten til å sammenligne forskjellige lån som har forskjellig antall terminer, og hvor også kostnader og faktorer som for eksempel etableringsgebyrer og nedbetalingstid og så videre er forskjellige fra hverandre.

Du kan lese mer om nominell og effektiv rente her.