Hva er næringskausjon?

Næringskausjon er et finansielt konsept som spiller en betydelig rolle i bedriftsfinansiering. Det gjelder spesielt for små og mellomstore bedrifter. Næringskausjon defineres som at den personen som signerer på låneavtalen står som garantist for at lånet blir tilbakebetalt.

Dette betyr at en enkeltperson, ofte en eier eller leder av selskapet, tar på seg personlig ansvar for selskapets gjeld. Dette kan påvirke deres personlige økonomi betydelig. Allikevel er dette et alternativ mange velger for å leve ut gründerdrømmen. I denne artikkelen ser vi nærmere på næringskausjon.

Lånebeløp 10000-5000000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Raskt dager
Alder 20 år
QRED er en ledende aktør på bedriftslån i Sverige og er nå kommet til Norge. De kan hjelpe alt i fra små til mellomstore bedrifter! Hos QRED kan du låne fra 10000,- og helt opp til 5 millioner kroner.

Hvordan fungerer næringskausjon?

Næringskausjon fungerer ved at en person, kalt kausjonisten, signerer en låneavtale sammen med bedriften som søker finansiering. Ved å gjøre dette, garanterer kausjonisten at de vil dekke lånet hvis bedriften ikke klarer å gjøre det.

Dette gir långiveren en ekstra sikkerhet, noe som ofte gjør det lettere for bedriften å få lån. Det gjelder spesielt hvis bedriften ikke har en lang kreditthistorie eller tilstrekkelig sikkerhet. Nye bedrifter sliter ofte med opptak av lån, og næringskausjon blir noen ganger eneste alternativ.

Søknadsprosess og krav

Når en bedrift søker om et lån som krever næringskausjon, vil långiveren evaluere både bedriftens og kausjonistens økonomiske situasjon. Långiveren vil vurdere bedriftens forretningsplan, inntektsprognoser og kredittvurdering.

For kausjonisten vil personlig kredittscore, eiendeler og gjeldsforpliktelser bli nøye undersøkt. Det er avgjørende at kausjonisten har en solid økonomisk posisjon, da långiveren ønsker å minimere risikoen for tap.

Fordeler med næringskausjon

Økt sjanse for finansiering

En av de største fordelene med næringskausjon, er økt sjanse for å få innvilget lån. Långivere er ofte mer villige til å gi lån til bedrifter når det er en personlig garanti involvert.

Dette er spesielt viktig for nyoppstartede bedrifter eller små bedrifter, som kanskje ikke har omfattende eiendeler eller en etablert kredittvurdering.

Bedre lånevilkår

Næringskausjon kan også resultere i bedre lånevilkår, slik som lavere renter eller lengre tilbakebetalingstid. Siden långiveren har en ekstra sikkerhet i form av kausjonistens garanti, er de ofte mer fleksible med vilkårene for lånet.

Dette kan hjelpe bedriften med å redusere kostnadene og forbedre kontantstrømmen. Det er naturligvis et veldig viktig aspekt i en ung bedrift.

Raskere låneprosess

Med en personlig garanti på plass, kan låneprosessen også bli raskere. Långivere kan føle seg tryggere på å ta en beslutning raskere når det er en sterk økonomisk sikkerhet fra kausjonisten.

Dette kan være kritisk for bedrifter som trenger rask tilgang til kapital for å utnytte forretningsmuligheter eller håndtere uforutsette utgifter. Gjerne er det jo slik at en skulle hatt penger til investeringer i går.

Ulemper med næringskausjon

Personlig økonomisk risiko

Den største ulempen med næringskausjon, er den personlige økonomiske risikoen som kausjonisten tar på seg. Hvis bedriften ikke klarer å tilbakebetale lånet, blir kausjonisten personlig ansvarlig for gjelden.

Dette kan resultere i betydelige økonomiske belastninger, inkludert muligheten for personlig konkurs hvis gjelden er stor nok.

Begrenset personlig økonomisk frihet

Ved å stille personlig garanti, kan kausjonistens økonomiske frihet bli begrenset. Store personlige forpliktelser kan påvirke kausjonistens evne til å få andre typer lån, som boliglån eller billån.

I tillegg kan det påvirke deres kredittvurdering negativt hvis bedriften misligholder lånet. En stiller rett og slett sin personlige økonomi i stor risiko.

Stress og usikkerhet

Å være kausjonist for en bedriftslån kan også føre til betydelig stress og usikkerhet. Kausjonisten må konstant overvåke bedriftens økonomiske helse.

En må være forberedt på å dekke eventuelle økonomiske mangler. Dette kan legge et stort press på både deres personlige økonomi og liv generelt.

Hva bør man vurdere før man blir kausjonist?

Forstå risikoen

Det er avgjørende at potensielle kausjonister fullt ut forstår risikoen involvert før de signerer en låneavtale.

Dette inkluderer å være klar over at de vil bli personlig ansvarlige for hele gjelden hvis bedriften ikke klarer å betale.

Vurdering av bedriftens økonomiske helse

En grundig vurdering av bedriftens økonomiske helse er nødvendig. Dette inkluderer å gjennomgå forretningsplanen, inntektsprognosene og eksisterende gjeld.

Potensielle kausjonister bør også vurdere om de har tillit til bedriftens ledelse og forretningsmodell.

Juridisk rådgivning

Det anbefales sterkt å søke juridisk rådgivning før man blir kausjonist. En advokat kan hjelpe med å gjennomgå låneavtalen.

Dette sikrer at kausjonisten fullt ut forstår alle forpliktelser og risikoer. Prosessen kan være kompleks og vanskelig å forstå, selv for de som har god erfaring innen feltet.

Alternativer til næringskausjon

Det er også verdt å vurdere alternativer til næringskausjon. For eksempel kan bedriften utforske andre finansieringskilder.

Her finner vi alternativer som investorer, tilskudd eller lån som ikke krever personlig garanti. Dette kan bidra til å redusere den personlige økonomiske risikoen.

Næringskausjon kan være et godt alternativ

Næringskausjon er et kraftig verktøy for bedrifter som trenger finansiering, men det kommer med betydelige risikoer for kausjonisten. Det kan øke sjansene for å få lån og forbedre lånevilkårene.

Samtidig bør potensielle kausjonister nøye vurdere sin egen økonomiske situasjon, og forstå risikoen før de signerer en låneavtale. Gjennom grundig vurdering og rådgivning, kan man ta en informert beslutning.

Husk på å balansere både behovet for finansiering og beskyttelse av personlig økonomi. Til slutt så vil vi si at det er veldig lurte å sammenligne lån før du velger et lån. Hos Lånemegleren så har vi gjort det kjempe enkelt å sammenligne bedriftslån.