Hva er et verdipapirfond?

gulleggs

Det er mange som er interessert i sparing og spesielt populært er det å spare i fond, og det er her begrepet verdipapirfond kommer inn. Dette er kort fortalt et paraplybegrep som omfatter de ulike formene som finnes innen fondsparing, og dette skal vi se litt nærmere på i denne artikkelen.

Vi snakker altså om en fellesbetegnelse for sparing i fond, og et verdipapirfond kan derfor like godt være et aksjefond som et pengemarkedsfond. Et slikt fond består av pengene til flere sparere og fondet plasserer midlene i verdipapirmarkedet – altså Oslo Børs i Norge.

Et fond styres av et selskap som forvalter pengene med det målet for øyet at sparerne skal tjene penger på sine investeringer. Forvalterne tar ut en del av overskuddet samt eventuelle gebyrer til egen lønn, og disse må ha tillatelse fra myndighetene for å kunne drive med dette. Hvis du og mange andre mennesker investerer/sparer i et spesielt aksjefond, for eksempel Skagen Global, setter du med andre ord pengene dine inn i et verdipapirfond.

Et verdipapirfond er altså et sparealternativ hvor det foregår en kollektiv investering av penger fra mange mennesker, og hvor målet er å tjene penger. Det er også sparerne som eier fondet, og når du setter inn penger i et verdipapirfond kjøper du deg egentlig andeler. Når disse andelene blir mer verdt kan du selge dem og tjene penger på dette.

Et verdipapirfond deles inn fire forskjellige hovedtyper: aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond.

Alle disse forskjellige fondene har sine spesielle trekk, men samtidig har de også en del likhetstrekk. Man har valgt å lage en slik inndeling for oversiktens skyld slik at man enkelt kan skille dem fra hverandre. Et annet viktig poeng med en slik inndeling er å gjøre det enklere å kunne sammenligne avkastning, risiko og kostnader mellom fond som er sammenlignbare.

Innenfor hver av disse fire gruppene finnes det igjen flere forskjellige inndelinger som skiller for eksempel forskjellige aksjefond fra hverandre.