Lån til egenkapital

grisoghus

Begrepet egenkapital er i utgangspunktet et regnskapsmessig uttrykk som forteller noe om hvor stor del av kapitalen/pengene i en bedrift som innehaverne eier selv. Denne egenkapitalen deler man som regel opp i to deler, hvor den ene er innskutt egenkapital mens den andre er opptjent egenkapital. Innskudd egenkapital er de pengene eller eiendelene som eierne selv har satt inn i selskapet.

Egenkapital til boligkjøp

En annen betydning av begrepet egenkapital, og kanskje den som folk flest kjenner til, er den vi for eksempel møter når vi skal kjøpe oss egen bolig. Når man skal investere i hus er det i dag et krav om 15% egenkapital, og det innebærer at vi selv må dekke 15% av boligens verdi. I praksis betyr det at om vi kjøper et hus til 1 million kroner så må vi ha en egenkapital på 150.000 kroner. Hvis boligens verdi er 2 millioner kroner må egenkapitalen derfor være på 300.000 kroner.

En egenkapital som dette kan man skaffe seg på to forskjellige måter: enten må man spare opp over lang tid, eller så har man muligheten til å låne pengene.

Her hos Lånemegleren.no har du muligheten til å låne egenkapital til det du måtte ønske, og du kan låne opptil 500.000 kroner. Det kreves ingen sikkerhet/pant for å få godkjent et lån og du får i tillegg svar på dagen på din søknad. Et lån på 400.000 kroner innebærer at du har egenkapital til et boliglån på drøyt 2,7 millioner kroner.

Oppstart av bedrift

Det er ikke bare når man skal kjøpe hus at man har behov for egenkapital. Som vi var inne på i starten av artikkelen er egenkapital også en nødvendighet når man skal starte opp en bedrift – stor som liten. Det vil bestandig være et behov for å ha penger når man skal etablere seg og blant annet koster det 30.000 kroner i dag å etablere et eget AS. Med mindre man har spart opp slike beløp på forhånd vil det derfor være nødvendig å låne penger til dette. Som vi allerede har nevnt er forbrukslånet gunstig i så måte ettersom du verken trenger å stille noen form for sikkerhet eller behøver å forklare banken hva pengene skal brukes til.

Hvordan jobber vi?

Hos Lånemegleren gjør vi det slik at du kan søke om usikrede lån helt opp til 400.000 kroner, og ved å sende inn en søknad får du som sagt raskt svar. I tillegg til dette sender vi din søknad til flere forskjellige banker slik at du får det beste mulige tilbudet. Det innebærer at bankene må komme på banen med det laveste tilbudet de kan tilby, og deretter sammenligner vi disse og formidler det beste til deg.

Hvordan ditt egenkapitaltilbud vil bli er avhengig av flere faktorer, men vil i all hovedsak basere seg på den økonomiske situasjonen du befinner deg i. Din gjeld, inntekt og arbeidssituasjon vil derfor være avgjørende.

Lånetilbudet du mottar fra oss er uforpliktende, og du kan derfor takke nei hvis du ønsker det.