Du kan få boliglån selv uten fast jobb

boliglan1

Den nye arbeidsmiljøloven har åpnet for at arbeidsgiverne skal kunne ha flere midlertidig ansatte, men går det an å få boliglån hvis du ikke har fast jobb?

Det finnes ikke noe klart svar på dette, men bankene oppgir at døren bestandig står på gløtt for de rette søkerne.

Det finnes muligheter

Selv om man ikke har fast jobb finnes det altså muligheter for å få et boliglån, og dette inkluderer også de som verken har medsøker, har oppsparte penger i bakhånd eller foreldre som stiller med sikkerhet.

Det finnes dog noen klare fordeler for enkelte: man bør bo og jobbe på det riktige stedet, og ha en god utdannelse.

Bankene selv sier at det aller beste naturligvis er at man har fast jobb når man søker om lån men at dette ikke er et fastlåst prinsipp. Fast jobb foretrekkes ettersom de er nødt til å gjennomføre kredittvurderinger, og da er en stabil inntekt alltid en fordel. Når det er snakk om en avtale som skal gjelde de neste 20 årene er dette et moment som det ikke er vanskelig å forstå. Å kunne vite at en lånekunde har en sikker betalingsevne over tid er noe bankene streber etter å få klarlagt når de skal vurdere om en kunde skal få et boliglån eller ikke.

Selv om det i mediene ofte kommer frem at det nærmest er umulig å få boliglån uten fast arbeid så er ikke dette helt korrekt. Hver lånekunde vurderes individuelt og når det gjelder de søkerne som er i midlertidig arbeid vil arbeidsbransje og fremtidsutsikter være spesielt viktig. Hvis banken vurderer det som sannsynlig at du vil få arbeid i fremtiden holder de også døren åpen for å kunne tilby lån.

Yrke og utdanning er viktig

I en situasjon hvor søkeren kun har midlertidig ansettelse vil utdanningen og jobb, samt videre jobbmuligheter være ekstra viktig når banken skal vurdere om de skal tilby lån eller ikke. Leger i midlertidig turnusarbeid har som regel gode fremtidsutsikter til både jobb og inntekt i lang tid fremover. Hvis man i tillegg bor i en større by er sannsynligheten enda bedre for at man sikrer seg fast jobb lenger frem i tid.

Det handler altså kort og godt om at utdanningen eller jobben man har i dag tilsier at muligheten for videre deltakelse i arbeidslivet må være høy. Hvilken bransje man jobber i er også viktig og er man i en vekstbransje er det gode muligheter for at man kan få lån. En utdannelse som er ettertraktet i flere forskjellige bransjer er også en stor fordel.

Betjeningsevne og betjeningsvilje

Det finnes alltid en mulighet, stor eller liten, for at man kan miste jobben man har, og da blir andre elementer viktigere å vurdere for banken. Mange banker ønsker å vite mer om hvem lånekundene er og dette gjør de ved individuell vurdering ansikt til ansikt. Ved et personlig møte har banken en mulighet til ikke bare å se på betalingsevne men også viljen til å betale. Å opprette en relasjon til lånekunden er derfor viktig for bankene for å kunne få en ‘følelse’ for personen som sitter på den andre siden av bordet. Er dette en person som vi har troen på vil gjøre opp for seg? Er dette en person som lett kan finne seg en ny jobb?

Fem viktige punkter

Som du ser er det mulig å få jobb selv om du ikke har fast arbeid og går på midlertidige arbeidskontrakter. Det vil være flere forskjellige punkter som banken vil vurdere når de skal foreta en bestemmelse om å gi deg et lån eller ikke.

* Trygg og solid utdannelse er viktig
* Reelle muligheter for å få fast jobb i fremtiden
* At bransjen du opererer i er trygg og i vekst
* At du er en trygg betaler uten betalingsanmerkninger
* Bosted

Når det gjelder bosted vil det være geografiske forskjeller på utvalg av jobb i forhold til utdanning.