Byggelån – midlertidig kreditt

lanekalkulator

Har du behov for et byggelån kan du søke om det her hos oss. Vi sender din søknad til flere forskjellige banker og formidler det beste tilbudet til deg.

Holder du på å bygge hus? Et byggelån er kort fortalt en midlertidig kreditt som du bruker av mens byggeperioden går sin gang. Pengene brukes derfor til å betale for alle utgiftene og regningene som kommer i forbindelse med oppføringen av boligen din.

Alle regninger som skal betales må først godkjennes av banken før den opprettede byggelånskontoen belastes. Årsaken til at banken skal ha kontroll på dette er for å sikre fremdriften i prosjektet. Dette er viktig for dem ettersom panteverdien på boligen er deres sikkerhet.

Når boligen er ferdigstilt vil man gjøre om byggelånet til et regulært boliglån, og dette kan man gjøre i den samme banken som man har byggelånet i eller i en hvilken som helst annen bank. Pass imidlertid på å gjøre dette så raskt som mulig ettersom byggelånsrentene er høyere enn boliglånsrentene.

Kostnadene ved et byggelån beregnes av en nominell rente som normalt sett betales en gang i kvartalet. I tillegg til dette påløper det også en løpende provisjon som beregnes av den totale rammen. Har du en ramme på 2 millioner kroner men kun har brukt 1 million kroner vil provisjonen fortsatt beregnes av 2 millioner kroner.

Når du skal søke et byggelån vil banken naturligvis vurdere byggeprosjektet ditt, og de vil i tillegg se på din betjeningsevne etter at byggelånet gjøres om til et vanlig boliglån. Man må ha både fremdriftsplaner og detaljere overslag over kostnadene for prosjektet, og banken er naturligvis nødt til å vurdere om du har økonomiske muskler nok i tilfelle prosjektet sprekker og blir dyrere enn antatt.