Bli gjeldsfri raskere – utnytt lave renter

lanekalkulator

Ved å utnytte dagens lave rentenivå kan du raskere kvitte deg med gjelden din, og dette er det forhåpentligvis mange som benytter seg av.

Det er mange som nyter godt av de lave rentene, men med noen enkle grep kan man sørge for å betale ned gjelden sin betydelig raskere enn planlagt.

Stabilt lav fremover

I tiden fra 2009 og frem til 2013 var boliglånsrentene i Norge relativt stabile på rundt 4%, men i dag har de fleste fått med seg at den flytende renten er på litt over 3%. De aller mest gunstige tilbudene på markedet tilbyr en rente så lavt som 2,8%, og da sier det seg selv at det blir attraktivt for noen enhver å utnytte dette på en så god måte som mulig.

Det er også ting som tyder på at rentemarkedet ser for seg et ytterligere fall i rentene utover året og at de vil forholde seg lave over en lengre periode fremover. En flytende rente ned mot 2,5% vil derfor kunne bli en realitet i de kommende årene.

Feil bruk av lave renter
Når rentene er så lave som de er nå er det uten tvil mange som benytter seg av dette til å få innbetalingene sine til banken redusert. Dette betyr naturligvis lavere månedlige utgifter og dertil romsligere økonomi, men er dette den smarteste veien å gå?

Det er mange eksperter som anbefaler boliglånskundene å beholde den samme månedlige innbetalingen som før rentenedgangen, noe som naturligvis vil føre til at man blir gjeldsfri raskere. Hvis man fortsatt har lang nedbetalingstid igjen på sitt boliglån vil derfor den lavere renten forkorte nedbetalingstiden betraktelig.

Et realistisk eksempel

I Nettavisen skisserte man på en god måte hvor mye kortere nedbetalingstid man kan få med å beholde innbetalingen på samme nivå selv om rentene går ned.

La oss se for oss at en husstand sitter med et boliglån på 3 millioner kroner og hvor det gjenstår 20 år med nedbetalinger før man er gjeldsfri. Med en rente på 3% skulle dette gi en månedlig innbetaling på 16.638 kroner. Hvis man derimot velger å øke innbetalingen til et rentenivå på 4%, altså rundt regnet 1500 kroner ekstra pr. måned, vil tilbakebetalingstiden reduseres til under 18 år – altså over 2 år kortere nedbetalingstid til gjeldsfrihet.

Hvis du har romslighet i økonomien din, så er det å betale ned på boliglånet ditt noe av det aller beste du kan gjøre for å spare penger.