Signér søknaden sikkert med BankID

bankid-stor

BankID er noe de aller fleste av oss har i dag, og denne digitale identifiserings- og legitimeringsformen kan brukes til lånesøknader på nett, i nettbanken din og til å logge inn på offentlige tjenester.

Vi samarbeider med banker som har tatt i bruk BankID i forbindelse med sine lånesøknader og du kan dermed både legitimere deg og signere lånedokumentene med denne. I praksis betyr dette at behandlingstiden på din lånesøknad blir betydelig raskere.

Hva er det?

BankID er en personlig og enkel måte man kan bruke for å legitimere seg elektronisk på, og man kan dermed også bruke BankID til å signere dokumenter på nett. Metoden fungerer ved at man får tilsendt en elektronisk kalkulator/sikkerhetskort fra en bank og denne kalkulatoren genererer koder som man bruker når man signerer, samt at man må anvende et personlig passord som er med på å sikre tjenesten.
I dag har man to forskjellige måter å bruke BankID på, hvor den ene er den banklagrede varianten, mens den andre er via mobiltelefonen.

Sikkert, raskt og fleksibelt

BankID gjør at du får en kraftig forenkling og ikke minst større fleksibilitet i din hverdag, og det å signere dokumenter og de påfølgende legitimeringsprosessene blir mye enklere. Når du skal søke lån på nett unngår du derfor unødvendig tapt tid via postgangen og pengene vil være raskere på din konto, samt at din elektroniske sikkerhet blir fullt ut ivaretatt.

Banker

Flere av bankene vi samarbeider med anvender seg av BankID og via Lånemegleren.no får du muligheten til å søke om lån helt opp til 360.000kr hos disse. Send inn din søknad til oss og få det beste tilbudet på markedet – vi tar kampen for deg og sender søknaden til flere banker. Vi slår til på lånet som gir deg de beste betingelsene og formidler det til deg. Vi stiller ingen spørsmål om hva pengene skal brukes til.