BankID 2.0 – hva betyr det for deg?

bankid-stor

Det har i mange år vært knyttet store utfordringer til bruk av BankID og problemene har først og fremst omhandlet sikkerhetsløsningen Java.

Stadige påkrevde oppdateringer av Java og store sikkerhetsglipper har ført til at man i Norge nå har jobbet fram en ny BankID-løsning som skal fungere uten bruk av Java. Denne løsningen går under navnet BankID 2.0 og arbeidet med denne har vært kjærkommen for norske brukere som har vært avhengig av BankID.

For deg som bruker betyr det nå at du får en Java-fri hverdag når du skal logge inn på ulike tjenester som tidligere har benyttet seg av denne løsningen. Når man nå har erstattet denne sikkerhetsløsningen med en ny variant betyr det at du får muligheten til å bruke BankID uavhengig av programvare, og det innebærer at du ikke trenger å laste ned eksterne programmer for at ting skal fungere.

Det var bankene som i fellesskap utviklet den elektroniske ID- og signeringsløsningen BankID, og denne ble først lansert i 2004. BankID har blant annet fungert som en standard sikkerhetsløsning for nettbanker i Norge siden lanseringen. I dag er situasjonen slik at rundt 70% bruker BankID til både nettbanker og andre tjenester som finnes på nett, noe som også innebærer offentlige sider som krever innlogging.

Hovedpoengene med BankID 2.0 uten Java kan derfor oppsummeres på følgende vis:

Det kreves som sagt ikke lenger Java eller noen annen form for programvare som må installeres, og den nye løsningen vil fungere på akkurat samme måte om man logger seg inn på PC, mobil eller nettbrett. Har du tilgang til nett vil du altså uansett plattform kunne logge deg inn i nettbanken din. Påloggingsrutinen er den samme som tidligere, og det innebærer at du bruker fødselsnummeret ditt og et personlig passord. Man må også anvende seg av kodebrikken som tidligere.